Tưởng niệm chí sĩ Ngô Đình Diệm

Nhân ngày giổ cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, xin quý vị cùng chúng tôi thắp lên nén hương lòng tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc, Chí sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM Vị Quốc Vong Thân , đã bị thảm sát dã man trong xe bọc thép do bọn hèn tướng bất tài mở màn cho ngày Quốc Hận 30/4/75.

TƯỞNG NIỆM CHÍ SĨ NGÔ ĐÌNH DIỆM

Ngô Chí Sĩ , người anh hùng vĩ đại,
Đã ra đi còn để lại tiếng thơm .
Tiếp tục đọc