Đánh vào tử huyệt cộng sản Việt Nam

Làm gì cụ thể để giúp dân ta? Chúng ta chỉ cần làm HAI VIỆC:

1.- Tố cáo với Quốc Tế về những hành vi Khủng Bố của CSVN và Trung Cộng. UBNQ/LHQ phải đưa Đảng CSVN vào sổ Đen “Thành Phần Khủng Bố” (Terrorists Black List), đưa CSVN vào CPC (Countries of Particular Concern, các quốc gia đặc biệt đáng ngại); phải nói “đặc biệt ĐÁNG SỢ, thay vì Đáng Ngại. Tụi nó “không Ngại bán gái, bán biển, bán đất và giết hại dân lành, sách nhiễu hành hạ tu sĩ v.v…là ĐÁNG SỢ chứ!”.

Tiếp tục đọc