Cố tổng thống Ngô Đình Diệm và vấn đề tôn giáo

ngodinhdiem_chapchanhPhạm Hồng Lam

Thời gian qua, truyền thông nói nhiều về một điềm mà tôi nghĩ là đang có những ngộ nhận vì vô tình hoặc cố ý. Đó là quan điểm và thái độ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như của nền Đệ Nhất Cộng Hoà về vấn đề tôn giáo.

  • Ông Ngô Đình Diệm là người kì thị tôn giáo!
  • Chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà chủ trương kì thị tôn giáo!

Hai cáo buộc này được cất lên đặc biệt sau ngày đảo chánh 1963 với nhiều âm hưởng: có hằn học và rực lửa hận thù như nơi ông Đỗ Mậu và nhóm Giao Điểm, có khinh khi như nơi nhận định của ông Nguyễn Hiến Lê trong Hồi kí của ông: “Diệm Nhu theo chính sách ba Đ: Đảng (Cần Lao), Đạo (Thiên Chúa), Địa phương (Trung); chỉ công chức nào có được ba yếu tố đó mới được tin dùng”, và cũng có nhẹ nhàng như nơi phát biểu của ông Nguyễn Hữu Hanh, cựu cố vấn kinh tế-tài chánh của TT Ngô Đình Diệm và là cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt nam 1955-1962: “Ông Diệm là người rất mộ đạo Thiên Chúa, nên ông hay chọn người có đạo Thiên Chúa và ông tin họ hơn những người không có đạo”.

Tiếp tục đọc