Trò “ảo thuật” của chị bán nước dừa !

Hôm rồi, trời nắng, tấp vào lề đường có cái xe bán Dừa hỏi mua một trái uống đỡ khát! Em bán dừa lựa một trái nguyên xi đang trưng bày, bỏ xuống chặt phập phập hai nhát khui cái nắp lên, chọt cái ống hút vô đưa uống!

Tiếp tục đọc