Lính Trung cộng hành hạ tra tấn tù binh VN vô cùng tàn bạo dã man

Cộng sản nào cũng độc ác và dã man như vậy. Đây là cs Tàu đánh đập cs Việt Nam. Tiếp tục đọc