Madame Ngô Đình Nhu họp báo tại Newyork năm 1963

Bà Ngô Đình Nhu là một người biết ăn nói và thông thạo ngoại ngữ, họp báo tại Newyork trước các chính khách và các phóng viên quốc tế thì không phải là chuyện đơn giản,từ trước tới nay chưa có phu nhân của các lãnh đạo Việtnam Cộng Sản hay VNCH giỏi bằng Bà Nhu.

Tiếp tục đọc