Tường Trình Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 28 tại New York

New York – 23 tháng 6, 2013 – Như thường lệ trong vòng 27 năm qua, cuộc diễn hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 28 đã được Cơ Quan Di Dân QT tổ chức trọng thể vào ngày 22 tháng 6, 2013 trên đại lộ số 6 Ave, thuộc trung tâm thành phố New York, từ đường 44 St đến đường 56 st.

Tiếp tục đọc