The annual Dorchester Day Parade in Boston, Massachusetts, USA.

Hằng năm, khu phố Dorchester, gần thành phố Boston, Massachusetts U.S.A tổ chức diễn hành đón mừng mùa hè về với vùng New England.