The Soul of Vietnam

Kính thưa Qúy Vị, Quý NT và CH…

Cách đây không lâu, Vietnam Film Club phổ biến ấn bản bằng Việt Ngữ DVD Hồn Việt, nhằm vinh danh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ chính nghĩa của Người Việt Quốc Gia và Quốc Ca của Việt Nam Cộng Hòa, DVD này đã được nồng nhiệt đón nhận bởi Cộng Đồng người Việt Quốc Gia trên tòan thế giới.

Tiếp tục đọc