Boston: mời tham dự ngày Quốc hận 30 tháng Tư

Lễ Thượng kỳ VNCH được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa thứ Ba ngày 30-4-2013 tại Boston City Hall Plaza

Boston, ngày 9 tháng 4 năm 2013

Kính gởi:
Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Hội đoàn, đoàn thể đấu tranh,
Quý cựu quân nhân, cán chính, quý đồng hương tỵ nạn Cộng sản và quý anh chị em sinh viên, học sinh.

Tiếp tục đọc