Cộng đoàn Mẹ Lavang mời tham dự Lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam nhân ngày Quốc nạn 30.4

Được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chúa nhật ngày 28-4-2013 tại Thánh Đường Giáo xứ Saint Ambrose, Dorchester

CỘNG ĐOÀN MẸ LAVANG
Giáo xứ Saint Ambrose
240 Adams Street, Dorchester MA 02122
Tel. (617) 265 – 5302

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
Nhân Tưởng niệm 38 năm Ngày Quốc Nạn 30.4

Kính gởi:
Quý vị Lãnh Đạo Tinh thần các Tôn giáo,
Quý Cộng Đồng, Hội Đoàn, Quý cơ quan Truyền thông,
Quý Tín hữu và đồng hương Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Advertisements