Cộng đoàn Mẹ Lavang mời tham dự Lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam nhân ngày Quốc nạn 30.4

Được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chúa nhật ngày 28-4-2013 tại Thánh Đường Giáo xứ Saint Ambrose, Dorchester

CỘNG ĐOÀN MẸ LAVANG
Giáo xứ Saint Ambrose
240 Adams Street, Dorchester MA 02122
Tel. (617) 265 – 5302

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
Nhân Tưởng niệm 38 năm Ngày Quốc Nạn 30.4

Kính gởi:
Quý vị Lãnh Đạo Tinh thần các Tôn giáo,
Quý Cộng Đồng, Hội Đoàn, Quý cơ quan Truyền thông,
Quý Tín hữu và đồng hương Việt Nam.

Tiếp tục đọc