Cẩn thận trên Internet

Kính chuyển đọc và chuyển tiếp tối đa để coi chừng. Tôi đã chuyển một số qúy vị bài này rồi và đây cũng là lý do tôi ĐÃ KHÔNG nhận kết bạn với bất cứ ai trên mạng, trên face book, prezoria, v..v..

Tôi cũng không chat nếu là người không quen và với người quen thì chỉ một hai câu xã giao, vì tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để đế phòng, chat một vài phút có thể như điện thoại là người đàm thoại có thể truy ra đủ thứ cần. Chỉ cần nóí điện thọai hai phút là có thể truy ra số điện thoại, địa chỉ noi dùng máy, v..v..

Tiếp tục đọc