Cây rừng VN tuẩn tiết trước mặt bọn ăn cướp

Người Trung Quốc nên hiểu, cái gì không phải của mình thì dù có mua được cũng khó có thể sở hữu được.

Cây cối, hoa cỏ…của nước Nam có tính có khí, có ý chí, tinh thần cả.

Cả trăm gốc cây cổ thụ chết là để phản đối lối sống vơ vét và tham lam.

Tiếp tục đọc