Rửa bằng máu

Rửa Bằng Máu Con Tim Mình
Tiếng hát: Bắc Giang
Nhạc: Thiên-Anh