Những điều lý thú về Ong và Mật Ong

Trần Minh Hiền (Orlando)

Trong thế giới sinh vật, ong là một sinh vật rất đặc biệt bởi khả năng sinh tồn và sinh hoạt cộng đồng, bầy đàn cũng như việc tạo mật ong từ việc hút mật hoa, và nhiều khả năng đặc biệt độc đáo khác. Nhiều nhà nghiên cứu đã kinh ngạc khi quan sát ong mật và những khả năng hết sức tài tình của chúng.

Sau đây là vài điều rất lý thú về ong.

Ong mật được biết đã tồn tại 30 triệu năm.

Tiếp tục đọc