Kỹ thuật đánh phá tinh vi của Việt Cộng

Written by Trúc Giang MN

1* Mở bài

Trúc Giang tôi vừa nhận được email của ông Huỳnh Quốc Bình, viết ngày 18-7-2012 tại Salem, Oregon, có câu: “Việt Cộng có dốt nhưng chúng không ngu. VC sẽ không bao giờ mang dép râu, đội nón cối, mang súng AK để tiếp xúc hay “tiếp cận” người Quốc Gia, mà chúng xử dụng các vỏ bọc “từ thiện”, “văn hoá”, “tôn giáo” v.v…Là những thứ được xem như “bất khả xâm phạm”. Vì thế, ai mơ hồ về VC là lập tức trở thành nạn nhân của cái đám đảng cướp VC ngay”.(Huỳnh Quốc Bình).

Đám người thực hiện những cái “vỏ bọc” đó là tay chân, hạ bộ nằm vùng của chúng. Đám nầy cũng có những học vị “cao cấp”, nên kỹ thuật rất tinh vi. Tiếp tục đọc