Thư Tố Cáo Tên Dâm Tặc Hồ Chí Minh Giết Vợ

(Hồ sơ Mật lưu trữ tại văn phòng Chủ tịch Quốc Hội)
*
Cao Bằng ngày 29 tháng 7 năm 1983

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Thọ
Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCNVN.
*
Tôi là một thương binh đã 25 năm nay vô cùng đau khổ, không dám hé răng với ai. Không phải chỉ vì vết thương bom đạn, chiến tranh mà là một vết thương lòng vô cùng nhức nhối. Nay tôi sắp được từ giả cái xã hội vô cùng đen tối này đi sang thế giới khác, tôi phải chạy vạy rất khó khăn mới viết được bức thư này lên Chủ tịch, hy vọng ông còn lương tri, lương tâm đem ra ánh sáng một vụ bê bối vô cùng nghiêm trọng tàn ác, mà người vợ chưa cưới của tôi là một nạn nhân. Nay tôi hy vọng những tên hung thủ được lột mặt nạ trước công chúng, không để chúng ngồi trên đầu trên cổ nhân dân.
Tiếp tục đọc