Hôm nay 19-5

Hôm nay 19-5
Tôi nằm
Toan làm thơ chửi Bác
Vần thơ mới hơi phang phác
Thì tôi thôi
Tôi nghĩ Bác
Chính trị gia xọt rác
Không đáng để tôi
Đổ mồ hôi
Làm thơ
Dù là thơ chửi Bác
Đến thằng Mác
Tổ sư Bác !
Cũng chửa được tôi ngoệch ngoạc vài câu !
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Xoa đầu vuốt râu
Mơn trớn Bác
Thế rồi tôi đi làm chuyện khác
Kệ cha Bác !

Tiếp tục đọc