Hiến pháp Việt cộng, 1 văn bản có giá trị không hơn một Sanitary Napkin đã qua sử dụng (bài 2)

https://i1.wp.com/1.bp.blogspot.com/-UVjCnDIptro/UKIXziLjIqI/AAAAAAAADC0/eRn7SyJFkiI/s640/hienphap1.jpgNguyễn Thu Trâm, 8406

Một trong những tiểu mục của điều 3 Hiến pháp quy định rằng nhà nước sẽ “nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân” và theo tinh thần tại phiên thảo luận trong kỳ họp Quốc hội gần đây, hầu hết đại biểu Quốc hội đồng tình với sự cấp thiết phải sửa Luật Phòng Chống Tham Nhũng và phải coi tham nhũng như tội phản quốc. Như vậy, chiếu theo hiến pháp và chiếu theo sự đồng thuận của Quốc hội thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần phải được nghiêm trị vì đã xâm phạm lợi ích của Tổ Quốc và của nhân dân, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần phải được đưa ra tòa án, xét xử tội đại phản quốc vì y là một thủ tướng đệ nhất tham nhũng… Thế nhưng Dũng vẫn tại vị, vẫn tiếp tục ngồi xỗm trên hiến pháp để tiếp tục rúc rỉa, bòn rút xương máu của nhân dân, thử hỏi kỷ cương phép nước ở đâu? Thử hỏi nghị quyết của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và cả Hiến Pháp Nước CHXHCN Việt Nam có hơn một chiếc tả lót hay không?

Tiếp tục đọc