Vì sao csVN không được bầu vào Hội đồng Nhân Quyền Liên hiệp quốc vào ngày 12.11.2012 ?

Bản tin được loan trên các mạng lưới điện tử Việt ngữ sáng nay cho biết Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vừa bầu 18 thành viên mới cho nhiệm kỳ 3 năm 2013 – 2015. Đó là các nước:

Argentina, Brazil, Côte d’Ivoire, Estonia, Ethiopia, Gabon, Germany, Ireland, Japan, Kazakhstan, Kenya, Montenegro, Pakistan, the Republic of Korea, Sierra Leone, the United Arab Emirates, the United States và Venezuela.

Tiếp tục đọc