Tinh thần Mỹ

Bầu cử xong rồi thắc mắc chi?
Đã thua chấp nhận chẳng than gì!
Cộng Hoà thất cử không dè bỉu,
Dân Chủ được bầu nào rẻ khi!
Hoà hợp hai phe cùng giải quyết,
Hiệp thông một ý tìm đường đi.
Sao cho dân nước giầu và mạnh,
Đệ nhất quốc gia sử mãi ghi!

Dzoãn Thường

Ai cũng biết – nhưng mấy ai đứng dậy!

Ai cũng biết… đất nước này hết thuốc chữa!
Bởi 175 trung ương ủy viên cộng 14 đứa đã lộng hành
chúng quì gối theo Tàu bợ đít và hết lòng cung cúc đàn anh
bán dân đen
xây lầu đỏ
tiền đô xanh
gởi hầu hết con cháu ra ngoại quốc học hành dọn trước…

Tiếp tục đọc

“Chân lý sẽ thắng ở Tây Tạng”

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói

Vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang lưu vong ở Ấn Độ, cho biết Ngài đang chờ xem quá trình chuyển giao quyền lực từ Hồ Cẩm Đào sang Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Hoa lần thứ 18 trước khi có lời kêu gọi Trung Cộng thay đổi cách hành xử đối với Tây Tạng.

“Hồ Cẩm Đào nuốt lời”.

Tiếp tục đọc