Người phản đối chiến tranh Việt Nam có thể trở thành Ngoại trưởng Mỹ ?

Như vậy, ông Barack Obama đã tái đắc cử và trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Khi nhiệm kỳ thứ 2 bắt đầu, ông Obama sẽ chọn lựa ra thành phần nội các mới để cùng lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm sắp tới. Trong đó, vị trí nhận được nhiều sự quan tâm nhất là chức Ngoại trưởng.

Trước khi cuộc bầu cử Tổng thống năm nay diễn ra, bà Hillary Clinton – Ngoại trưởng hiện nay của nước Mỹ – đã nhiều lần cho rằng có thể bà sẽ không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này cho dù ông Obama là người thắng cử ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Tiếp tục đọc