Một hình ảnh khó coi… của XHCN… Ma Tăng…

Đàm Vĩnh Hưng hôn cảm ơn sư thầy

Bạn thân

Chuyện vừa mới xảy ra tại VN, làm biết bao nhiêu Phật Tử nản lòng: một nhà sư lên sân khấu hôn môi với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chưa hết, đây là buổi văn nghệ gây quỹ, nghĩa là sư đã phạm giới vui chơi văn nghệ. Chưa hết, sư lại lấy tiền ra mua một chai rượu — Nghĩa là xài tiền chúng sinh cúng dường, và mua một món bị giới luật cấm.

Tiếp tục đọc

Cơ hội cho nền Dân chủ Đông phương khi dân Mỹ chọn Obama làm tổng thống

Ông Barack Obama lại được dân chúng Mỹ tái bầu cử vào chức Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ 2, trong cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 06/11/2012. Từ xưa tới nay, các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đều đặt trọng tâm vào vấn đề nội trị, ưu tiên là nền kinh tế tăng hay giảm để lựa chọn người Lãnh Đạo Quốc Gia. Nhưng nay, nước Mỹ đang là một quốc gia lãnh đạo thế giới trong tiến trình toàn cầu hóa.

Tiếp tục đọc