Thuong binh 27.07 Hà Tĩnh biểu tình

Ngày 1-2 tháng 11 năm 2012 tập thể xí nghiệp Thương binh 27-7 thạch hà, Hà Tĩnh và dân khiếu kiện các tỉnh đứng trước trụ sở tiếp dân của TW đảng và đường vào cổng văn phòng chính phủ, quốc hội tại Hà nội

Ơn Bác

Nhờ ơn Bác Việt Nam toàn Tiến sĩ.
Còn cháu ngoan được làm đĩ nuôi thân.
Bác giết người Quốc tế gọi danh nhân.
Cả thế giới nghe tên đều khiếp sợ.
Nhờ ơn Bác cháu được đi ở đợ.
Làm Ô Sin,làm gái gọi đứng đàng.
Ngày qua ngày cháu sống kiếp đi hoang.
Được Tự Do hơn cả thời Mỹ Ngụy.
Tiếp tục đọc