Hình ảnh xưa: viện Đại học Huế

Từ 1957

Foto

Huế 1957 – TT Diệm dự lễ khánh thành Viện ĐH Huế

Tiếp tục đọc

Advertisements