Ai bầu, ai chọn? Ai sẽ thắng – Obama hay Romney?

I. Diễn Tiến Cuộc Bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2012

Ngay đầu tháng Giêng năm 2012 cho tới tháng 8 đã có những buổi tranh luận [debates] nội bộ Đảng song song với những cuộc Bầu Cử Sơ Khởi [caucuses/Primary Election] tại cấp Tiểu Bang nhằm chọn lựa Ứng Cử Viên Tổng Thống cho hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hoà.

Đảng Cộng Hoà nhóm họp Đại Hội Đảng vào những ngày 27-30 tháng 8 tại Tampa, Florida, để chính thức chọn Mitt Romney làm Ứng Cử Viên Tổng Thống cho Đảng Cộng Hoà.

Tiếp tục đọc

Thỉnh nguyện thư phản đối Việt Nam gia nhập Hội đồng nhân quyền Liên hiệp Quốc

Khánh An, phóng viên RFA

Sau khi Việt Nam chính thức nộp đơn xin gia nhập Hội đồng nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2013 – 2016, nhiều thỉnh nguyện thư kêu gọi LHQ không chấp thuận và điều tra về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

AFP PHOTO – Linh mục Nguyễn Văn Lý tại phiên xử ở Thừa Thiên Huế hôm 30-3-2007.

Phần âm thanh

Tải xuống âm thanh

Kêu gọi 100.000 chữ ký

Tiếp tục đọc

Đánh vào tử huyệt cộng sản Việt Nam

Làm gì cụ thể để giúp dân ta? Chúng ta chỉ cần làm HAI VIỆC:

1.- Tố cáo với Quốc Tế về những hành vi Khủng Bố của CSVN và Trung Cộng. UBNQ/LHQ phải đưa Đảng CSVN vào sổ Đen “Thành Phần Khủng Bố” (Terrorists Black List), đưa CSVN vào CPC (Countries of Particular Concern, các quốc gia đặc biệt đáng ngại); phải nói “đặc biệt ĐÁNG SỢ, thay vì Đáng Ngại. Tụi nó “không Ngại bán gái, bán biển, bán đất và giết hại dân lành, sách nhiễu hành hạ tu sĩ v.v…là ĐÁNG SỢ chứ!”.

Tiếp tục đọc