Về tình trạng Kinh tế Tài chính “giẫy chết” ở Việt Nam?

Ngày Thứ Hai mùng 1 tháng 10 vừa qua, Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu buồi họp bí mật ước định sẽ kéo dài hai tuần – tức là dài bằng hai lần bình thường – để giải quyết một số vấn đề hệ trọng đang làm điên đầu những quan chức thuộc “triều đình Cộng Sản Việt Nam” gồm 14 vị “quan lớn” trong ban chấp hành trung ương đảng, cơ quan chính trị đầu não của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Theo Carl Thayer, một giáo sư Úc hiểu biết nhiều về tình hình Việt Nam thì đây là một sự đối đầu giữa Nguyễn Tấn Dũng và những kẻ chống đối ông, hai ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng và Trương Tấn Sang, chủ tịch nước – hai ông Trọng và Sang muốn giới hạn bớt quyền hành của ông Dũng và nếu được, đẩy luôn ông này ra khỏi cái ghế Thủ tướng, lý do là những thất bại liên tiếp của Thủ tướng Dũng và thuộc hạ gây tai tiếng cho Đảng và Nhà Nước và gây sự phẩn uất của nhân dân. Cùng một ý tưởng, Rajiv Biswas, kinh tế gia hàng đầu về Á Châu Sự Vụ của công ty cố vấn IHS Global Insight cho rằng trong tình hình kinh tế đang gặp phải những khó khăn căn bản như hiện nay thì ông Dũng có thể sẽ mất chức thủ tướng và những tay chân của ông sẽ bị Trương Tấn Sang cho ra rià. Nhưng trái lại một số quan sát viên khác lại cho rằng khó mà có thể bẩy được ông Dũng, một người dạn dầy chính trị, đã trải qua nhiều cơn sóng gió chính trị mà không hề hấn gì.
Tiếp tục đọc