Cuộc đời của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh

Phan Lạc Tiếp

Tôi xin gửi tới những ai yếu mến và tiếc thương Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh một bài viết phong phú và đôn hậu về cuộc đời của ông.
30 năm trước đây, cảm khái trước cuộc lên đường hào hùng của Hoàng Cơ Minh, thi sĩ Giang Hữu Tuyên đã sáng tác tặng ông bài thơ “Bông Bưởi Chiều Xưa”, nhạc sĩ Châu Đình An đã phổ nhạc bài thơ này và diễn tả bằng giọng hát mượt mà những giòng thơ nhạc nên thơ và hùng tráng đó…

Phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh
1935 Sinh tại Hà Nội
1955 Tốt nghiệp Khóa 5 Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
1955-1962 Ðảm nhận nhiều trách vụ trên chiến hạm và đơn vị bờ
1962-1964 Chỉ Huy Trưởng Phân Ðội IV. Trục Lôi Hạm
Tiếp tục đọc