Bài hát Ca ngợi Đặng Chí Bình

” Luận anh hùng không phải nói đến sự thành công hay thất bại, thắng hay thua, mạnh, yếu…Mà phải nhờ những nghịch cảnh khổ đau tận cùng của đáy địa ngục như lửa thử vàng, thì mới thấy được lòng yêu nước, sự trung thành, một lòng sống chết vì Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm, vẫn chẳng màng đến xác thân.

Tiếp tục đọc