Vietnamese American Thăng Long ra mắt ngày thứ sáu 14.09.2012 – Phần V

Để phóng to hay thu nhỏ hình ảnh trên web thì quý bạn có thể bấm chuột vào hình ảnh (click maus) để phóng to ảnh lên toàn màn hình (vì hình đó có kích cỡ lớn hơn).

Tiếp tục đọc

Vietnamese American Thăng Long ra mắt ngày thứ sáu 14.09.2012 – Phần IV

Để phóng to hay thu nhỏ hình ảnh trên web thì quý bạn có thể bấm chuột vào hình ảnh (click maus) để phóng to ảnh lên toàn màn hình (vì hình đó có kích cỡ lớn hơn).

Tiếp tục đọc